Skip to main content

Från standard till skräddarsydd gas.

Linde har ett brett produktsortiment som täcker alla tänkbara behov. Lindes gaser tillverkas i renheter som passar till de kvalitets- och säkerhetskrav som din verksamhet kräver. Våra standardgaser är av hög kvalitet och ger dig det du behöver för att kunna utföra jobbet. Linde erbjuder även premiumgaser med unika egenskaper. Genom att välja dem får du en högre produktivitet och säkerhet. Exempel på innovationer från Linde är MISON® samt ODOROX®.

Svetsning med MISON®

MISON®

MISON®-skyddsgaserna håller ozonhalterna nere, utan att göra avkall på bästa möjliga svetsningsresultat. MISON® är en helt unik premiumprodukt med skyddande egenskaper som inte går att hitta i andra skyddsgaser på marknaden. Läs mer om hur MISON® förändrar din arbetsmiljö.

Svetsning med ODOROX®

ODOROX®

För att höja säkerheten vid gassvetsning, skärning, lödning och liknande arbeten, har Linde utvecklat ODOROX® luktsatt oxygen. Skulle ett läckage uppstå varnas du genast av en karaktäristisk lukt och kan vidta åtgärder i tid. Byt till ODOROX® luktsatt oxygen. En säkerhetsåtgärd som kan rädda liv.

Föredrar du hellre motsvarande standardgaser (utan MISON® och ODOROX®) finns även de tillgängliga hos oss.

Gasflaskor efter behov.

Gasflaskor finns i olika storlekar och material för att möta alla behov av rörlighet och förbrukning. Linde säkerställer att gasflaskorna är säkra och håller rätt kvalitet. Kontroll sker varje gång de transporteras och fylls. Med jämna intervaller sker inspektion och tryckprovning. Förutom innovationerna nedan finns också de mer traditionella industriflaskor i alla storlekar och dom mycket smidiga UNICYL (10/11L) samt 5 liters.

EVOS™ flaska

EVOS™ VIPR

Inbyggd tvåstegsregulator med snabbkoppling, anslut snabbt och justera ditt flöde/tryck. Regulatorn har en mycket god prestanda och flödesreglering, vrid ratten till ditt önskade flöde/tryck. Minskade administrationskostnader och minskat extraarbete eftersom Linde tar hand om regulatorns underhåll och säkerhetskontroller.

Avläsning av ICC på gasflaska

ICC

Alla Linde-ägda gasflaskor, gaspaket och flaskkorgar är märkta med en streckod eller ett chip som gör att de är spårbara. Gasflaskor representerar ett stort värde och det händer att de kommer på avvägar. ICC-märkningen fungerar som en försäkring för förlorade flaskor. Då en borttappad/stulen flaska kommer tillrätta krediteras automatiskt den ursprungliga kundens saldo.

GENIE® i verkstad

GENIE®

Linde lägger stor vikt vid innovativa produkter som är snällare mot miljön. GENIE® representerar så väl säkerhet som produktivitet, miljötänk och förbättrad arbetsmiljö. GENIE® är en lättare flaska som ger upp till 45% mer gas då den fylls med 300 bar. GENIE® har en inbyggd digital mätare med display som visar mängde kvarvarande gas i flaskan.

Informationsmaterial kring våra produkter till dig som arbetar inom en specifik yrkesgrupp.

Linde

Säker och enkel gashantering med Linde.

Reparation

Information till dig som arbetar med service och reparation.

Fordonsindustrin

Information till dig som jobbar inom fordonsindustrin.

AC-kyltekniker

Information till dig som arbetar som AC-kyltekniker.

Tillverkning

Information till dig som jobbar inom tillverkningsindustrin.

VVS

Information till dig som arbetar som VVS-montör.

Transportkyla

Information till dig som arbetar med transportkyla.

Laser

Information till dig som arbetar inom laserapplikationer.