Skip to main content

Spillskydd och städartiklar

Spillskydd, städ och sanering. När olyckan är framme gäller det att agera snabbt och effektivt.

Stå inte utan en spillskyddsplan och utrustning. Då har du rätt förutsättningar för att lyckas.

Att investera i spillskyddsprodukter gör en stor skillnad för verksamheten och miljön. Genom bättre kemikaliehantering och förberedelse för spill, säkerställer ni en tryggare arbetsplats och mindre miljöpåverkan. Vi har ett nära samarbete med Indusafe som är experter på spillskydds- och rengöringsprodukter med ett av Sveriges vassaste och mest kostnadseffektiva sortiment. Produktval är ofta en svår fråga. När ni kontaktar oss hjälper vi till att hitta en produkt som motsvarar era behov.

Indusafe Supplies

Vår erfarenhet - Er trygghet

InduSafe är en pålitlig partner för en hållbar framtid med mångårig brancherfarenhet.
Med vår gedigna kunskap och erfarenhet vet vi med säkerhet hur vi tillsammans med våra kunder kan hitta innovativa och säkra lösningar, som dessutom är kostnadseffektiva.
Allt för att förenkla den dagliga driften inom industri, bygg, städ, transport etc. Helt enkelt allt för att göra er arbetsplats ren, säker och trygg.
Vi har ett brett sortiment av produkter och tjänster från ledande leverantörer som kontinuerligt utvecklar samt tar fram nya produkter och speciallösningar.

Vi är ett företag som vet värdet av snabbhet, lyhördhet och att kunna se saker från alla vinklar.

Absorbenter

Effektiva produkter för spillhantering

Aborbenter är spillredskap utvecklade för att samla upp miljöfarliga vätskor. Dess fibersammansättning av polypropenfibrer tillåter mycket stora volymer av vätska att fästa sig vid fibrerna vilket ger en mycket hög uppsamlingsförmåga.

Våra absorbenter tillverkas också med en variation av ytskikt som erbjuder unika styrkor, lämpliga för viss typ av spill och användning. Genom att välja rätt typ, tjocklek och ytskikt kan betydande besparingar göras.

Spillskydd

Begränsa och omhänderta spill

Spillskydd innefattar produkter vars syfte är att begränsa och omhänderta spill. De placeras strategiskt nära riskområden med produkter specifikt för att omhänderta de kemikalier som används.

Genom att säkra er arbetsplats med spillskydd tillser Ni att era medarbetare har de redskap som krävs för att förhindra allvarliga konsekvenser för verksamheten och miljön.

Tork & trasor

Produkter för professionellt bruk

Våra textila torktrasor tillhör några av de bästa på världsmarknaden. Med ett brett utbud erbjuder vi torktrasor för alla tänkbara behov.

Genom optimerad storlek och jämn kvalitet ökar man bytesintervallerna. Vare sig det är torktrasor för känsliga ytor, luddfria alternativ eller grov avtorkning leverar vi alltid jämn kvalitet som passar alla behov.

Underhållskemikalier

För fordon och industriell rengöring

Effektiva medel för industriella applikationer

Avfettning är en grundpelare i verksamheters underhåll av fordon och maskiner i tuffa miljöer.

Rätt val av underhållskemikalier är således av stor vikt och flertalet faktorer spelar in för att hitta rätt produkt för verksamheten. Effektivitet, miljöavtryck och användarens hälsa är de främsta faktorerna vi arbetar utifrån vid produktval.

Invallning

Hur förvarar ni era kemikalier?

Vi samarbetar med flera av världens främsta tillverkare av förvaringslösningar. Våra produkter lever upp till de hårt ställda kraven för certifieringar och standarder.
Varje del i produktionsledet kvalitetssäkras enligt bästa praxis så att ni som kund alltid får en förvaringslösning som klarar de tuffaste kraven.

Våra produkter tillverkas också ur bästa tänkbara miljöhänsyn, där varje del i produktionsledet är optimerat för att minska miljöpåverkan.